BART VANDEVIJVERE (1961)

The path I didn't take, 2021, acrylic on canvas, 70x50cm

De schilderijen van Bart Vandevijvere zijn één voor één schakels in een eindeloze ketting. In een proces dat zich pendelend ontwikkelt, infecteert het ene werk het volgende: het draagt de sporen van zijn voorganger en vormt de kiem voor het volgende. En zo schakelt hij over van de ene gedachte naar de andere, van de ene ingreep naar de andere, op zoek naar de plot. Daarbij maakt hij gebruik van beeldelementen uit de rijke geschiedenis van de (abstracte) schilderkunst. Deze staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Maar altijd laat hij tegenstellingen op elkaar inwerken, als een poging tot verzoening. Dit leidt tot schilderoppervlakken als arena’s waarin de wrijving tussen geometrie en lyriek, harmonie en disharmonie, vertraging en dynamiek wordt getolereerd, maar altijd in een interactief spel. Deze dynamiek baadt in de geest van de hedendaagse muziek en de jazz: zijn onbetwistbare bondgenoten op de weg naar de plot.

In het nieuws