GUEST ARTISTLuc Vandervelde Lux (1969)

Untitled, Object as Image, processed insulation material and dull, gold leaves and wooden frame, 112 x128 cm

Woont en werkt in Brussel

Hij is een kunstenaar die vooral met gevonden/gerecycleerd materiaal werkt. Deze restanten van het dagelijks leven herleidt hij tot esthetische composities. De structuren van het wegwerp materiaal worden ontrafeld of ontmanteld vooraleer het aan een tweede leven begint.
Uit het textiel en andere gebruikte materialen kan men de universele patronen over het persoonlijke leven afleiden. Het boeiende hieraan is om een wereld te doordringen in ruimte, tijd en diepte. De geschiedenis van de materie blijft echter anoniem, terwijl onze interpretatie onvermijdelijk persoonlijk is gekleurd.
Individuele herinneringen raken verstrengeld met die van onbekende levens. Zo raakt men een universele dimensie aan en staren we naar het eigen toekomstige verleden. Wanneer de materie gerecupereerd wordt, heeft het zijn aantrekkingskracht al verspeeld. Na de artistieke ingreep herovert de materie haar decoratieve functie maar dan wel in een andere dimensie. De gekozen fabricaten waren aanvankelijk immers serie producten die overeenstemmen met een functionele huiselijkheid. De nieuwe decoratieve functie heeft een zuiver esthetische karakter dat afstand neemt van de gemakkelijke behaagzucht.

In het nieuws: